κατα-σημαντικός

[1377] κατα-σημαντικός, ή, όν, deutlich bezeichnend, Longin. subl. 32, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1377.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika