κατα-σικελίζω

[1377] κατα-σικελίζω τυρόν, sicilischen Käse essen, Ar. Vesp. 910.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1377.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika