κατα-σιωπάω

[1377] κατα-σιωπάω (s. σιωπάω), verschweigen; εὐεργεσίας κατασιωπηϑείσας Isocr. 4, 27; absol., schweigen, 3, 53 u. Sp. – Zum Schweigen bringen, τὴν γυναῖκα φοβήσαντες κατεσιώπησαν Xen. Hell. 5, 4, 7; Luc. Iov. Trag. 13 u. Sp. – Auch med., Stillschweigen gebieten, κήρυξ κατασιωπησάμενος ἔλεξε Xen. Hell. 2, 4, 20, wie Luc. gymn. 19 das act. braucht; κατασιωπήσασϑαι τὸν ϑόρυβον, den Lärmen beschwichtigen, Pol. 18, 29, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1377.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika