κατα-σκέπτομαι

[1378] κατα-σκέπτομαι, genau betrachten; aor., εἰ καὶ ἄλλο τι μένοι, Xen. Cyr. 7, 1, 39; fut., Pol. 3, 95, 6 u. Sp., die auch das praes. haben, Pol. 3, 94, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1378.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika