κατα-σκαφής

[1377] [1377] κατα-σκαφής, ές, eingegraben, οἴκησις, das Grab, Soph. Ant. 882.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1377-1378.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika