κατα-σκευασμός

[1378] κατα-σκευασμός, , = κατα-σκεύασμα, bes. Mittel, Erfindung, ὑπὲρ τοῦ λαϑεῖν Dem. 24, 16; – ἐκ κατασκευασμοῦ, nach Verabredung, D. Cass. 38, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1378.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika