κατα-σκηνέω

[1379] κατα-σκηνέω, = Folgdm; sicher im praes. bei Sp.; aor. κατεσκήνησαν Xen. An. 3, 4, 33. 7, 4, 11, wie Hell. 4, 5, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika