κατα-σκιάω

[1379] κατα-σκιάω, dasselbe; Od. 12, 436; κατασκιάοιτο Opp. Hal. 3, 467.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika