κατα-σκιῤῥόω

[1379] κατα-σκιῤῥόω, verhärten, pass. hart werden, Sp.; auch κατασκιρόω geschrieben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika