κατα-σοφίζω

[1380] κατα-σοφίζω, durch sophistische Trugschlüsse überwinden, überlisten; ὑπὸ τεχνίτου ῥήτορος κατασοφίζεται Longin. 17, 1; Plut. de prof. virt. sent. p. 255. – Gew. im med., τί, D. Sic. 17, 116; Luc. D. D. 1, 1 u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika