κατα-σπινθηρίζω

[1380] κατα-σπινθηρίζω, Funken sprühen gegen Einen, Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika