κατα-σταλάω

[1381] κατα-σταλάω, p. = Vorigem, Nonn. D. 38, 434.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika