κατα-σταμνίζω

[1381] κατα-σταμνίζω, den Wein auf ein kleineres irdenes Gefäß, στάμνος, abziehen, οἶνον comic. bei Poll. 7, 162, κατεσταμνισμένος οἶνος, abgezogener Wein, Theophr., κατεσταμνισμένας λαγύνας, Flaschen abgezogenes Weins, Nicostrat. bei Ath. XI, 499 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika