κατα-στασιαστικός

[1381] κατα-στασιαστικός, ή, όν, aufrührerisch, ϑροῦς Heliod. 7, 19.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika