κατα-στοιχειόω

[1382] κατα-στοιχειόω, = Folgdm; τύπος κατεστοιχειωμένος, elementarischer Grundriß, Entwurf, D. L. 10, 35.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika