κατα-στοναχέω

[1382] κατα-στοναχέω, beseufzen, beklagen, οἰκτρὰ δ' ὑπὲρ τύμβοιο κατεστονάχησαν ἑταῖροι κείμενον Agath. 83 (VII, 574).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika