κατα-στρατ-ηγέω

[1382] κατα-στρατ-ηγέω, Einen durch eine Kriegslist überwinden, überlisten, τοὺς ὑπεναντίους Pol. 3, 71, 1; D. Hal. 4, 10; D. Sic. 11, 21 u. sonst; κατεστρατηγῆσϑαι Plut. Timol. 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika