κατα-στυγέω

[1383] κατα-στυγέω (s. στυγέω), vor Etwas zurückschaudern, erschrecken; κατὰ δ' ἔστυγον αὐτήν Od. 10, 113, κατέστυγε μῦϑον ἀκούσας Il. 17, 694; ὁ δὲ δόρπα κατέστυγεν Nic. Al. 476; κατεστυγημένος, von VLL. μεμισημένος erkl. – Nach E. M. 731, 27 hat der aor. I. κατέστυξα sowohl trans. Bdtg, ἐφόβησαν, als intrans., ἐφοβήϑησαν, die regelmäßige Form κατεστύγησα bei Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1383.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika