κατα-συλ-λογίζομαι

[1383] κατα-συλ-λογίζομαι, med., eine Schlußfolgerung gegen Jem. machen, Arist. Analyt. prior. 2, 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1383.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: