κατα-συν-ίστημι

[1383] κατα-συν-ίστημι (s. ἵστημι), gegen Einen zusammenstellen, κατασυστάντες, die sich gegen Einen verschworen haben, Euseb.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1383.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika