κατα-σχετλιάζω

[1384] κατα-σχετλιάζω, unwillig werden, sein über Einen, τινός, Ios.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1384.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika