κατα-σήπω

[1377] κατα-σήπω, verfaulen lassen, Xen. Cyr. 8, 2, 21. – Pass. verfaulen, ἕως ἂν κατασαπῇ, κατασαπήσεσϑαι, Plat. Phaed. 86 b c; ἃ οὐ κατασήπεται Xen. Cyr. 8, 2, 22; in derselben Bdtg κατασέσηπα, Ar. Plut. 1035.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1377.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika