κατα-σῑγαστικός

[1377] κατα-σῑγαστικός, ή, όν, zum Schweigen bringend, Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1377.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika