κατα-τεύχω

[1385] κατα-τεύχω (s. τεύχω), bereiten, machen, Qu. Sm. 7, 676.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1385.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika