κατα-τοξεύω

[1386] κατα-τοξεύω, mit Pfeilen erschießen, Her. 3, 36 Thuc. 3, 34 Xen. Hell. 4, 7, 6 u. Sp. – Auch ῥηματίοισιν καινοῖς αὐτὸν καὶ διανοίαις κατατοξεύσω Ar. Nubb. 941.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1386.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika