κατα-τριᾱκοντουτίζω

[1386] κατα-τριᾱκοντουτίζω, τινός, kom. bei Ar. Equ. 1385, gleichsam durchdreißigjährigen, mit Anspielung auf den dreißigjährigen Waffenstillstand, σπονδαὶ τριακοντούτιδες, die Ar. als schöne Buhldirnen auf die Bühne bringt, mit obscöner Nebenbdtg, Schol. εἰς συνουσίαν λαβεῖν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1386.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika