κατα-τρύζω

[1386] κατα-τρύζω (s. τρύζω), beschwatzen, mit Geschwätz belästigen, Philp. 43 (XI, 321).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1386.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika