κατα-φάνεια

[1387] κατα-φάνεια, , Durchsichtigkeit, Plut. qu. nat. 12; Deutlichkeit, παντὸς ἤϑους ποιεῖ καταφάνειαν ἐν τοῖς λόγοις, = ἦϑος καταφανὲς ποιεῖ, Symp. 7, 10, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika