κατα-φαγᾶς

[1387] κατα-φαγᾶς, ᾶ, ὁ, der herunterschlingt, gefräßig ist, der Schlemmer, Aeschyl. bei Poll. 6, 40; auch καταφαγάς, Menand. bei B. A. 105, 20; vgl. Phryn. 433 u. s. κατωφαγᾶς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika