κατα-φατικός

[1388] κατα-φατικός, ή, όν, bejahend, Ggstz ἀποφατικός, Dionys. Areop. u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1388.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika