κατα-φεύγω

[1388] κατα-φεύγω (s. φεύγω), hinab-, hineinfliehen, seine Zuflucht wohin nehmen; οὐκ ἔχω βωμὸν καταφυγεῖν ἄλλον ἢ τὸ σὸν γόνυ Eur. I. A. 911; häufig in Prosa, ἐς τὸ ἱρόν Her. 2, 113, ἐπὶ Διὸς βωμόν 5, 46, εἰς τὸ τεῖχος Plat. Legg. VI, 778 e; αἱ νῆες ἐς τὸν Πειραιᾶ κατέφυγον Xen. Hell. 5, 1, 9; auch πρὸς ϑεῶν εὐχάς, Plat. Phaedr. 244 e; εἰς τὸν ἔλεον Antiph. 3 β 2; Sp.; beim perf. auch mit ἐν, z. B. ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ καταπεφευγέναι Plat. Soph. 260 c; vgl. Xen. Hell. 4, 5, 5; ὅποι Mem. 3, 8, 10; ἐνταῦϑα Isocr. 4, 30; adj. verb. καταφευκτέον, Luc. Pisc. 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1388.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika