κατα-φθατέομαι

[1388] κατα-φθατέομαι, darüber hineilen (φϑάνω); γῆν καταφϑατουμένη Aesch. Eum. 376, nach Emend. für βοὴν τὴν καταφϑατουμένην, was der Schol. καταφϑάνουσαν erkl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1388.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika