κατα-φθορά

[1389] κατα-φθορά, , das Verderben, Vernichten, die Vernichtung, Zerstörung; λεύσιμοι καταφϑοραί, das Steinigen, Eur. Ion 1236; ἀνδρῶν, Ἑλλάδος, Pol. 1, 49, 4. 11, 6, 2, öfter. Uebertr., φρενῶν καταφϑορά, Störung des Geistes, Verwirrung, Aesch. Ch. 209.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1389.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika