κατα-φλεξί-πολις

[1389] κατα-φλεξί-πολις, , die Städteverbrennerinn, heißt eine Hetäre, Ep. ad. 56 (V, 2), die die ganze Stadt entflammt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1389.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: