κατα-φοβέω

[1389] κατα-φοβέω, in Furcht und Schrecken setzen, τινά, D. Cass. 39, 14 u. öfter; – pass. sich fürchten, = simplex, Ar. Ran. 1109.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1389.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika