κατα-φρονητικός

[1390] κατα-φρονητικός, ή, όν, zum Verachten geneigt, verachtend, Arist. Eth. 4, 3; neben ϑρασύς, im Ggstz von ϑαυμαστικοί u. ἄκακοι, Plut. de audit. 5. – Adv., Xen. Hell. 4, 1, 17 u. A.; vgl. Lob. zu Phryn. 520.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1390.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika