κατα-φροντίζω

[1390] κατα-φροντίζω, verstärktes simplex, Ggstz von ἀφροντιστέω, Pol. 28, 11, 10. – Verstudiren, Ar. Nubb. 857.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1390.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika