κατα-χάσμησις

[1390] κατα-χάσμησις, , Erkl. von καταχήνη, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1390.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika