κατα-χαίρω

[1390] κατα-χαίρω (s. χαίρω), sich gegen Einen, d. h. über fein Unglück freuen, Schadenfreude empfinden; καὶ κατακερτομέω Her. 1, 129; ἐπί τινι 7, 239; Sp., wie Alciphr. 2, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1390.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika