κατα-χηρεύω

[1391] κατα-χηρεύω, das Leben verwittwet hinbringen, τὸν βίον Dem. 29, 26.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1391.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika