κατα-χλευαστικός

[1391] κατα-χλευαστικός, ή, όν, verspottend, Poll. 6, 209.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1391.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika