κατα-χορ-ηγέω

[1391] κατα-χορ-ηγέω, als Choreg, bei der Choregie, durch Ausstattung u. Aufführung festlicher Chöre verwenden; κατεχορήγησεν ὑπὲρ αὐτοῦ πεντακιςχιλίας δραχμάς Lys. 19, 42; übh. aufwenden, verbrauchen, τὰ οἰκεῖα Plut. Lys. 9, εἰς δεῖπνα καὶ ϑυσίας Eumen. 13, οὐσίας D. Hal. 3, 72.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1391.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika