κατα-χρέμπτομαι

[1392] κατα-χρέμπτομαι, anspucken, τινός, Ar. Pax 815, Schol. καταπτύω; Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1392.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika