κατα-χραίνομαι

[1391] κατα-χραίνομαι, besprengen, Leon. Tar. (VII, 657) γάλακτι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1391.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika