κατα-χρηστικός

[1392] κατα-χρηστικός, ή, όν, in uneigentlicher Bedeutung gebraucht, uneigentlich, oft bei Rhett. u. Gramm.; auch im adv.; καταχρηστικώτερον Schol. Pind. P. 4, 253.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1392.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika