κατα-χυσμάτιον

[1392] κατα-χυσμάτιον, τό, dim. zum Vorigen, bes. Brühe, Würze, Pherecrat. bei Ath. VI, 268 f τεμάχη καταχυσματίοισιν εὐτρεπῆ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1392.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika