κατα-χυτρίζω

[1392] κατα-χυτρίζω, = ἐγχυτρίζω, Schol. Ar. Vesp. 288.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1392.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika