κατα-χωρέω

[1392] κατα-χωρέω, Einem Etwas abtreten, τινί τινος, D. L. 5, 71.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1392.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika