κατα-ψευσμός

[1393] κατα-ψευσμός, , = κατάψευσις?

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1393.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika