κατα-ψηφίζω

[1393] κατα-ψηφίζω, im act. nur κατεψήφικα, zuerkennen, δουλείας καὶ χρημάτων ἀφαιρέσεις D. Hal. 4, 58, ἑαυτῶν 5, 8, d. i. an sich verzweifeln. – Gew. med., gegen Einen stimmen, Einen durch seine Stimme verdammen; οἱ καταψηφισάμενοι δικασταί Plat. Legg. IX, 878 d; gew. τινός, Apol. 41 d; Antiph. 1, 12 u. A.; auch ϑάνατόν τινος, Einen zum Tode verurtheilen, Lys. 13, 94 Xen. Apol. 32; aber auch κλοπὴν αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, Plat. Gorg. 516 a, wie τούτου δειλίαν, der Feigheit für schuldig erklären, Lys. 14, 11; πολλὰς ἐνδείξεις ἤδη κατεψηφίσασϑε ἰδιωτῶν Dem. 26, 15. – Das perf. in act. Bdtg, Xen. Ἀϑηναίων κατεψηφισμένων αὐτοῦ ϑάνατον Hell. 1, 5, 11; Sp., wie D. Cass. 58, 16. – Aber auch pass., κατεψηφισμένος ἦν μου ὑπὸ τῆς φύσεως ϑάνατος Xen. Apol. 27, wie ἡ κατεψηφισμένη δίκη Thuc. 2, 53; u. so immer der aor. κατεψηφίσϑην, Plat. Rep. VIII, 558 a Lys. 14, 12; Tim. lex. Plat. 114 sagt auch φυγὴ δεκαετὴς καταψηφίζεται τοῦ κρινομένου. – Bei Arist. pol. 4, 14 im Ggstz von ἀποψηφίζεσϑαι, Etwas beschließen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1393.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika